Thư viện

09/11/2013

Đứa Con Gái Ngang Hông

  Chẳng hề là con đẻ
  chẳng hề là con nuôi
  chẳng hề là con ghẻ
  viễn xứ ôm con luống ngậm ngùi

  chưa một lần bồng ẵm
  chưa một lần ru nôi
  chưa nhìn con lẫm đẫm
  chân thơ nghiêng ngửa bước vào đời

  màu mắt con xanh biếc
  nhiễm bốn bề đại dương
  suốt một đời nuối tiếc
  lẳng lặng một cha ở cuối đường

  chưa một lời dạy dỗ
  chưa một lời khuyên răn
  câu kinh nào phổ độ
  thiên hạ trao nhau những tục tằn

  con tự trời rơi xuống
  đứng giữa thế gian nầy
  tâm lòng cha luống cuống
  ôm con thảng thốt giữa trời mây

  chưa may con tấm áo
  chưa nhìn con ngủ say
  hàng thần cha lơ láo
  không tội mê tù thiệt khổ thay

  một ngày nào con hiểu
  gió đến từ phương nào
  đó là quà con biếu
  chưa nhận - tận hồn đã nao nao.
Trang Y HạKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét