Thư viện

21/11/2016

Tiễn Thu

Tiễn Thu

Bậu ngồi vuốt sắc vàng rơi
dặn thu điểm xuyến khung trời mùa sau
bậu vô an ủi niềm đau
để thu thanh thản chuyển màu qua sông
bậu ra gom nhạc thinh không
tiếng trầm tiếng bổng nhẹ lòng thu đi
giơ tay vẫy biệt cố tri
thoảng cơn gió lạnh thầm thì - buồn chăng.

Trang Y Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét