Thư viện

23/01/2017

Song Cửa

Song Cửa

Bóng mây vờn song cửa
hỏi xuân ghé qua đây
đừng hỏi mần chi nữa
tự xưa đã vui vầy.

Trang Y Hạ
Nắng vàng thủng thỉnh qua khe
nguồn xuân róc rách lắng nghe điệu gì
nghe rằng: xuân tới, xuân đi
có khi tiễn biệt - có khi đợi chờ.
Trang Y HạĐờn rung xuân nhịp quên về
 trăng soi cổ nguyệt bốn bề lặng thinh 
 nẻo xa vó ngựa đăng trình 
 dùng dằng chi để bóng hình qua mây.
Trang Y Hạ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét