Thư viện

05/09/2017

Tựu Trường
Tựu Trường


Tựu trường - nhắm mắt ôn mùa cũ
chữ nghĩa nặng đời mấy chục niên
hai buổi đi về mây trắng phủ
lòng nhẹ tơ bay chẳng ưu phiền

Trang Y Hạ - SF, 5 Sept 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét