Thư viện

20/12/2017

Trầm Giang Khúc

Trầm Giang Khúc

                    

走江邊,                        Tẩu giang biên,
满腔愤恨向谁言。        Mãn xoang phẫn hận hướng thùy nghiên (ngôn)?
老淚風吹面,                Lão lệ phong xuy diện,
孤城一片,                    Cô thành nhất phiến,
望救目穿,                    Vọng cứu mục xuyên
使盡残兵血戰。            Sử tận tàn binh huyết chiến.
跳出重圍,                    Khiêu xuất trùng vi,
故國悲戀,                    Cố quốc bi luyến,
誰知歌罷剩空筵。        Thùy tri ca bãi thặng không diên.
長江一線,                    Trường Giang nhất tuyến,
吴頭楚尾路三千。        Ngô đầu Sở vĩ lộ tam thiên,
盡歸别姓,                    Tận quy biệt tính,
雨翻雲變。                    Vũ phiên vân biến.
寒濤東卷,                    Hàn đào đông quyến,
萬事付空烟。                Vạn sự phó không yên.
顯,                      Tinh hồn hiển ,
《大招》聲逐海天遠。" Đại chiêu " thanh trục hải thiên viễn.
        
孔尚任 (1648-1718)          Khổng Thượng Nhiệm 

Dịch Nghĩa:
Chạy đến bờ sông
Cả khối oán thù, bao lời biết tỏ cùng ai
Trên khuôn mặt phong trần gian khổ, lệ già tuôn chảy
Một mảnh thành cô độc
Dõi mắt trông chờ cứu viện
Cùng đám tàn quân quyết tử chiên
Thoát khỏi vòng vây
Đau lòng nhớ quê hương cũ
Ai hay tiệc rượu đã tàn tiếng ca cũng dứt
Sông Trường Giang một dãy
Từ đầu nước Ngô đến cuối đất Sở, dài ba ngàn dặm
Tất cả đã thuộc về kẻ khác
Mưa trở chiều mây thay đổi
Sóng lạnh cuốn về phương đông
Muôn việc phó mặc khói sương
Hồn thiêng sông núi hiển linh
Lễ chiêu hồn vang khắp biển trời xa. 

Trầm Giang Khúc

Chạy tới sông tâm lòng chừ đứt đoạn
rã ngũ hàng chết lặng biết ai hay
gió bụi đường toát giọt mồ hôi đẫm
thành tan hoang xé nát cả hình hài

dõi đôi mắt chân trời chờ cứu ứng
gom tàn quân một trận quyết sống còn
thoát vòng vây tìm về nơi cố quận
lửa chiến chinh mù mịt cả nước non

đờn đứt dây đáy ly bôi rạn nứt
kiếm gãy ngang Cửu Long nước đỏ ngầu
cờ thất thế giang san sầu thay chủ
mưa bụi giăng cuối nẻo rẽ về đâu

việc đất trời phó mặc trò dâu bể
xót hồn thiêng sông núi ủ sầu đông
làm thân lính trận tiền đâu sá kể
gắng hiển linh hưởng nhang khói ấm lòng.


Trang Y Hạ - Dịch Thơ
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét