Thư viện

05/01/2018

Ngại Ngần


Ngại Ngần

Sân trường giờ tan hết
có người còn vấn vương
nàng ngồi xe: Sô-lết-
Vê- lô, quá dễ thương !
ước gì trên xe ấy
cùng ai khắp thế gian
xe vụt qua chợt vẫy
một thân ngắm bụi đàng
nhịp thời gian rớt xuống
vui bước đời chiến chinh
lăn theo vùng gió cuốn
hát tình yêu với mình
ngày đi hoa quỳ nở
nắng vàng theo ngó theo
sao sa đầy trang vở
chơi vơi những dốc đèo
nàng yên vùng nắng ấm
có còn nhớ gió sương
dấu phong trần đã thấm
nhìn mây bay tiếc thương
chờn vờn qua trường cũ
Vê-Lô … nào thấy đâu
ve sầu rên phượng rũ
trái tim lại nát nhầu!

Trang Y Hạ
Một bài thơ cũ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét