Thư viện

13/07/2013

Thi Hoa Hậu


   

   Ngày bậu thi hoa hậu
   lòng nửa lo, nửa mừng
   mừng, cho bậu thi đậu
   lo, sẽ hóa người dưng !


Trang Y Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét