Thư viện

03/12/2016

Nắng Xuyên


Nắng Xuyên

Nắng xuyên sưởi lá vàng rơi
Bậu đi từ ấy quên lời nhắn thăm
Vết thời khắc cứa băm vằm
Thu đi thu lại đêm nằm nhớ thu


 Trang Y Hạ - Utah [Dec 2016]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét