Thư viện

10/03/2017

Bão Tuyết Trên Sa Mạc

Bão Tuyết Trên Sa Mạc

Bon bon lướt gió qua sa mạc
lữ hành vài quán đứng chơ vơ
nóng lạnh kể chi phần đói khác
mấy năm khô hạn bão bất ngờ.

Trang Y Hạ
California - Cuối thu - 2016 By Trang Y Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét