Thư viện

26/06/2017

Lâm An Xuân Vũ Sơ Tễ

Lâm An Xuân Vũ Sơ Tễ 臨安春雨初霽


Lâm An Xuân Vũ Sơ Tễ

Thế vị niên lai bạc tự sa,
Thuỳ linh kỵ mã khách kinh hoa.
Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ,
Thâm hạng minh triêu mại hạnh hoa.
Nuỵ chỉ tà hành nhàn tác thảo,
Tình song tế nhũ hí phân trà.
Tố y mạc khởi phong trần thán,
Do cập thanh minh khả đáo gia.

Trang Y Hạ - Dịch Thơ

Mưa Xuân Mới Tạnh Ở Lâm An

Đầu năm thế sự bạc như vôi
Ruổi ngựa phồn hoa chốn ấy ngồi
Gác trọ nằm nghe xuân nhỏ giọt
Tiếng rao hẻm nhỏ buồn đơn côi
Tìm giấy viết nhanh năm bảy chữ
trà thơm mưa tạnh luống bồi hồi
Đã trót phong trần đâu ngại bụi
Thanh minh giữ tiết về nhà thôi.

Trang Y Hạ - Dịch Thơ
San Francisco. May 5, 2017

    Lục Du sáng tác bài này năm 1186, lúc 63 tuổi, được bổ dụng làm tri phủ Nghiêm Châu. Trước khi nhậm chức, ông đến Lâm An hầu kiến Vua. Ông trú tại nhà trọ gần Tây Hồ, Buồn vì không được trọng dụng vào việc lớn mà làm bài này.

    Trang Y Hạ, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi - ngồi dịch thơ ở Marin. May 5, 2017. Đây là bài thơ dịch cuối cùng về Lục Du.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét