Thư viện

17/07/2013

Đợi Người Về Một Bữa Say
 
               (viết cho Trang Y Hạ, Cái Trọng Ty và Bửu Chí)Đất phương Nam mừng thằng lưu lạc
đợi ngươi về chuốc rượu bên sông
từ cầu Hàn uống tới cầu Bông
uống ngất ngư giữa thành quách cũ
nửa chung dành cho thân tạm ngụ
trên đất thù ở tuổi sáu mươi
một bầu để nguyên ta với ngươi
thêm mấy đứa đui què thuở trước
những kẻ khốn cùng lê từng bước
cút côi sau ngày mất quê hương
uống nghen – uống cái chén đoạn trường
đã để lại từ hôm thua trận
rượu phương Nam – ừ, rượu phương Nam
mở nắp thơm mùi da thịt cháy
lửa dậy Bình Long, về Bến Hải
pha máu Cổ Thành mặn trên môi
đợi ngươi về – một bữa uống chơi
banh áo ngực say trên thành cũ
dù bè bạn không đầy chiếu rượu
uống để quên mình mất hết rồi


nguyễn thanh khiết
0g20 khuya 08-01-2012


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét