Thư viện

03/06/2015

Trông Bến






Trông Bến

             Rượu Kênh-Năm ngụm cháy môi
                   Mơ màng tưởng bậu hiên ngồi uống khan
                   5, 2000


Sầu nghiêng bóng đổ rượu cay
dân ca ai hát - hồn ray rức mà
lục bình con nước vời xa
ngày ngày trông bến cây đa cúi đầu

bậu qua xứ lạ đã lâu
dung nhan còn đượm y màu xưa chăng
màu xưa tỏa sáng vầng trăng
lướt trên ruộng mạ - đêm cằn mộng mơ

bậu qua xứ lạ hững hờ
tiếng con bìm bịp đến giờ quên kêu
ruộng bừa sình loãng phập phều
nắng mưa gieo cấy kiếp nghèo bậu ơi

khăn rằn bậu tặng chưa vơi
mồ hôi kết dính quen hơi đượm tình
bờ chiều chiếc bóng lòng kinh
lơ ngơ rau đắng một mình sương rơi 

vạc sành thơ thẩn khuya trôi
nước dâng mép lạch gió dồi lá tuôn
bậu đi sấm chớp mưa nguồn
bậu đi trút hết nỗi buồn bến sông

mây qua sót bóng lại đồng
bậu xa có nhớ có mong một người
sông rày dòng lệch lở bồi
một người chưa lệch mãi ngồi chờ ai !


Trang Y Hạ




Đi Đâu

Đi đâu xuống tận kênh 5
Để nghe muội hát đêm nằm không yên,
Rượu kinh 5, cháy giọng tiên,
Nhưng mà cái hậu không làm phiền ai,
Chiều về tựa cửa lai rai,
Xa rồi lại nhớ giọng ai hát hò,

Tran Diep Ngọc

Viết Tiếp

Lạc dòng tấp bến Kênh Năm
Kiên-Giang - Rạch-Giá đêm nằm nghe ca
giọng ai trong trẻo mượt mà
Kênh Năm hơi rượu tỏa ra phát thèm
rượu loang tim đập nhớ em
bưng ly ra đứng trước thềm ngó mong...

Trang Y Hạ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét