Thư viện

01/11/2015

Ngoại Cảm

Ngoại Cảm


Ơn ớn lạnh khắp châu thân - ngoại cảm
mở mắt ra rung động cõi hoang mồ
thời gian bào mòn da trời - ảm đạm
chiếc lá vàng ôm ấp dúm xương khô

có những lúc linh hồn bà nhập - gọi
xương của tao nằm chỗ nọ chỗ kia
có đôi khi linh hồn ông nhập - hỏi
cốt của tao chưa yên dưới mộ bia

ma lính trận lạc loài - lời chân thật
dắt nhau tìm bóng nắng rụng rừng cây
lòng mẹ Việt chưa khi nào quá chật
linh hồn con đang lạnh cóng chốn nầy

ngoại cảm nhận - đấng linh thiêng nhập thể
mắt thiên thần rọi xuống tận đất sâu
đất bốn nghìn mẹ chưa vơi giọt lệ
dòng sử xanh bao thế hệ thuộc làu

thân ngoại cảm nỡ nào nghiêng một phía
rừng đìu hiu - lời than khóc rợn người
ân oán dâng ngập đầy vùng nhân nghĩa
cảnh phân ly còn nguyên đó - buồn tơi

nắm xương tàn hề nguội cơn binh lửa
ngồi thở dài ve vuốt mảnh chiến chinh
hồn sông núi vẫn chưa lành vết cứa
có lẽ nào quên hết thuở điêu linh.


Trang Y Hạ
Ngày 1.11, hằng năm.NỖI  LÒNG

Gươm đàn nửa gánh, quẩy sang sông,
hỏi bến: thuyền không, lái cũng không
xe muối nặng nề thương vó ký
đường mây rộng rãi tiếc chim hồng
vá trời lấp biển người đâu tá
bán lợi mua danh chợ vẫn đông
lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
cắm sào đợi nước thuở nào trong?


Tổng Thống Ngô Đình Diệm 1953Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét