Thư viện

06/12/2015

Thơ Cổ


Thơ Cổ

Vị quy tam xích thổ
Bất bảo bách niên thân
Ký quy tam xích thổ
Bất bảo bách niên phần.


Trang Y Hạ - Dịch thơ


Ước ba tấc đất để về
Trăm năm đâu dễ một bề yên thân
Dưới ba tấc đất mộ phần
Trăm năm nấm mộ mấy lần nổi trôi.


 Trang Y Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét