Thư viện

22/07/2016

Rửa Tay Gác Kiếm - Làm Ngư Phủ


Rửa Tay Gác Kiếm - Làm Ngư Phủ

Chốn giang hồ là nơi hiểm ác
thò chân vô khó rút chân ra
quân tử kiếm đồ vương họ Nhạc*
đáo cuộc thây phơi bóng tịch-tà

thập-bát-giáng-long Cửu... Thần Cái
danh trấn Đại Bang dắt ăn mày
đả-cẩu bao phen khuyển vẫn chạy
hận lòng ai hiểu - mượn chén say

cô gái đồ-long - cô Chỉ Nhược
âm thầm mõ tụng [cửu-âm... -kinh]
tâm ngộ - giang hồ đâu có được
mọi thứ quy về mỗi riêng mình

rửa tay gác kiếm - làm ngư phủ
một mái một thuyền tĩn rượu đầy
chài quăng vài bận thôi là đủ*
tiêu trỗi du nhàn cảnh nước mây

gió bão chẳng ngừng - cây muốn lặng
ân oán... truy lùng tới chân đê
chúng lượng sức mình chưa thể thắng
nấp trong bóng tối - tính nhiều bề

một sáng đứng nhìn - sông suối biển
tràn bờ phơi bụng cá chết đàn
độc dược Bang Phái nào ai biết
giang hồ hiểm ác ngửa mặt than

võ nghệ cao cường thiếu âm đức
tranh giành hơn thiệt chẳng lo đời
võ lâm minh chủ thời chạy chức
giang hồ thấm đẫm máu xương phơi

đổi nghề ngư phủ sao quá khó
lưng kiếm lên đàng trừ bọn gian
đả-cẩu phen nầy quét sạch chó
để đời vui hưởng cảnh bình an.

Trang Y Hạ
* Nhạc Bất Quần
* Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
     Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét