Thư viện

22/06/2017

Soi Đời
 SOI ĐỜI...

Cuộc đời lẫn lộn ngay- gian
anh em- thủ túc còn bàn hại nhau
ganh đua chẳng kể trước- sau
thành quả có được, chẳng câu luận bàn?

Ngẫm buồn bao kẻ thế gian
ngồi soi kính lúp chỉ toàn giả thôi
hơn- thua là cái thói đời
nhân gian rộng thế chẳng nơi thật lòng...

Bạn bè nghĩ lại cũng đông
sa cơ, qua lại- sao không thấy người?
nghe buồn rệu rã ngàn khơi
vác bút ra đọ => lòng người lắm size !?


Hương Phạm
[Họa bài thơ "Có Chăng" của Thi sĩ Trang Y Hạ
20.6.2017]
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét