Thư viện

08/10/2017

Giọt Sương Mai Trên Sông Tiền Đường

Giọt Sương Mai Trên Sông Tiền Đường

Trăng rằm lìa chốn tư-gia
trường đồ khập khiểng trải qua bao lần
những mong ngồi xuống nghỉ chân
hoàn-lương cố quận song thân đã già !
Thơ Trang Y Hạ

     "Một thiên tuyệt bút, gọi là để sau" [C. 2626]

     Thúy Kiều Đề Thơ Gừi Đạm Tiên

Thập ngũ niên tiền hữu ước
Kim triêu phương đáo Tiền-Đường
Bách tuế quang âm hỏa thước
Nhất sinh thân tự hoàn-lương
Trào tín thôi nhân khứ dã
Đẳng nhàn liễu khước đoạn-trường.

Dịch:

Mười lăm năm xưa có hẹn
Tinh sương bước tới Tiền Đường
Trăm năm bóng câu ánh chớp
một đời mơ tưởng hoàn-lương
Sóng reo tiễn người vĩnh biệt
An nhàn giũ kiếp đoạn-trường.

Trang Y Hạ - Dịch
San Francisco - October 7.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét