Thư viện

12/10/2017

Tĩnh Dạ Tứ

Tĩnh Dạ Tứ 靜夜思Tĩnh Dạ Tứ
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.


Cảm Nghĩ Đêm Thanh Tĩnh
  
Trang Y Hạ - Dịch Thơ:

Nguyệt soi sáng tỏ đầu tường
Ngỡ là sương phủ trên đường quạnh hiu
Ngước đầu ngắm mặt trăng yêu
Cúi đầu nhớ khói đồng diều cố hương.

Trang Y Hạ
San Francisco


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét